مهندسی سنگ و تونل (عمران)

دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 100
حجم فایل 652 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مدیریت و نگهداری تونل در برابر نشست (مطالعه موردی در زمین‌های آماس‌پذیر)

خلاصه

با توجه به توسعه روزافزون و هزینه‌های بالای ساخت سازه‌ای زیرزمینی و نیز اهمیت آنها در شبكه حمل و نقل بین شهری و داخل شهری و خطرات ناشی از آسیب دیدگی آنها، لازم است كه نحوه احداث ومدیریت در نگهداری آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا در بعضی از این موارد پروژه‌هایی، در زمین‌های مسأله دار مانند مناطق آماس پذیر انجام می‌شود. از آنجایی كه خاك آماس پذیر مسائل بزرگی در حفاری ایجاد می‌كند، اغلب چالش ویژه‌ای برای تونل سازی می‌باشد. در چندین مورد دیده شده كه اجرای تونل در زمین های آماس‌پذیر سبب فروریزش و در نتیجه آن خسارات زیاد مالی و تأخیر در پروژه شده است. در این مقاله به معرفی عوامل جابجایی زمین ناشی از حفر تونل مانند شرایط زمین شناسی، عمق و هندسه تونل، روش حفاری و كیفیت انجام كار و مدیریت پرداخته شده و با در نظر گرفتن حفر تونل در زمین‌های آماس‌پذیر تمهیداتی برای كنترل و پایداری نشست در نظر گرفته شده است.

كلمات كلیدی: تونل، خاك آماس‌پذیر، تورم، مدیریت و نگهداری تونل، پایداری نشست

مقدمه

فن تونل سازی دیرینه‌ای در كشور ما دارد. حدود 3000 سال پیش، نیاكان ما با حفر قنات‌ها كه در واقع تونل‌های قدیمی هستند، به آب زیرزمینی دست می‌یافتند و به كمك آنها، آب را به سطح زمین هدایت می‌كردند. در تعاریف قدیمی تونل به عنوان یك راهروی طویل زیرزمینی تعریف شده است كه امروزه برای مصارف گوناگون از جمله استخراج مواد معدنی، رفت و آمد اتومبیل‌ها، حركت قطارها، انتقال لوله و كانال و نیز انتقال آب احداث می‌شود. قدیمی‌ترین تونل شناخته شده در حدود 4000 سال پیش در بین النهرین حفر شده است.

تونل سازی همزمان با انقلاب صنعتی به ویژه به منظور حمل و نقل، تحرك قابل ملاحظه‌ای یافت و این امر در توسعه صنعت بویژه در قرون 18 و 19 میلادی انگلستان سهم بسزایی داشت. بررسی وضعیت تنش در اطراف تونل‌ها و همچنین پایداری و ناپایداری در مورد حفریات زیرزمینی، از جمله پارامترهای مؤثر در طراحی این سازه‌ها است.

محیط زمین در ابتدا تحت تنش ناشی از تنشهای طبیعی زمین بوده كه بر اثر حفر تونل شرایط تنش در زمین تغییر می‌كند، كه این امر موجب انقباض دهانه تونل و به وجود آوردن تغییر شكلهایی در مقطع زمین می‌شود، كه نهایتاً به نشست سطحی زمین منجر می‌شود. مسأله نشست سطحی زمین ناشی از حفر تونل با توجه به اهمیتی كه داشته همواره از سوی محققین مختلف تحت بررسی قرار گرفته است تا با اتخاذ شیوه‌های مناسب میزان آن را قبل از شروع عملیات ساخت برآورد كنند.

2- عوامل تأثیرگذار در نشست

بررسی رفتار خاك یا زمینهای غیرسنگی در برابر احداث تونل یكی از مباحث مورد مطالعه در حوزه‌ی ژئوتكنیك است كه در ظرف 30 سال اخیر مقالات زیادی را به خود اختصاص داده است و در این زمینه، ارتباط نشست سطح زمین، حداكثر مقدار آن و چگونگی توزیع آن برحسب مشخصات تونل و زمین مثل قطر و عمق تونل، وزن واحد، مدول الاستیسیته و مقاومت آن مورد توجه بحث‌های تحلیلی، عددی و مشاهدات تجربی قرار گرفته است. در حالت كلی می‌توان جا به جایی‌های زمین ناشی از حفر تونل را براساس 4 دلیل دانست كه عبارتند از:

الف) شرایط زمین‌شناسی، هیدرولوژی و ژئوتكنیكی ب) عمق و هندسه تونل ج) روشهای حفاری و د) كیفیت انجام كار و مدیریت

برای روشن شدن مسئله در اینجا لازم می‌باشد كه توضیحی از پارامترهای اصلی از هر یك از علل ذكر شده پرداخته شود كه در پایداری بازشدگی تونل تأثیرگذارند.

2-1 صرف نظر از بزرگی و هندسه تونل، مقدار و توزیع نشست سطحی زمین در اثر حفر تونل به لایه‌بندی زمین (ناهمگنی لایه‌ها)، تغییرشكل‌پذیری (در زمان‌های كوتاه یا بلند)، ساختار  غیرهمسان و نفوذپذیری خاك وابسته می‌باشد. البته پاسخ زمین به تونلزنی می‌تواند تحت تأثیر شرایط نیروی محركه آب زیرزمینی باشد. پس روشن است كه درك ع عمیق و درست از شرایط ژئوتكنیكی محل، كمك بسیار مهم در پارامترهای ذكر شده می‌كند.

2-1-1 خاك چسبنده (رس)

برای تونلزنی در خاك چسبنده یك فاكتور بیش بارگذاری N (Broms & Bemmemark 1967) تعریف می‌شود:

(1) 

كه  ارتفاع از سطح زمین تا محور تونل،  وزن مخصوص خاك و  مقاومت برشی زهكشی نشده خاك می‌باشد. براساس مشاهدات تجربی و روابط تئوری به این نتیجه رسیدند كه اگر  باشد، سطح تونل معمولاً به طور كامل پایدار خواهد ماند. اگر  باشد، می‌بایست شرایط ویژه ای را برای ارزیابی ریسك نشست لحاظ كرد و احتیاط لازم را انجام داد و اگر  باشد، بطور متوسط ناپایدار می‌باشد.

2-1-2 خاك های غیرچسبنده (ماسه)

در مواجه با زمین‌های غیرچسبنده یافتن فاكتور پایداری به دلیل اینكه مشكلی می‌باشد، نمی‌توان از لحاظ تئوری پایداری آنرا تعیین كرد.

2-1-3 زمین‌های چسبنده اصطكاكی

برای زمین‌هایی كه هم مقاومت اصطكاكی دارند و هم چسبندگی باید 4 پارامتر زیر را كنترل كرد:

(2)

 

كه  می‌باشد.

2-1-4 زمین آماس‌پذیر

منظور از زمین‌های تورم زا، خاكها و مواد سنگی سست و شكل‌پذیری است كه با دارا بودن شرایط  و استعداد تورم، وضعیت تنش را در منطقه به هم می‌زنند. نگهداری تونلها در زمین‌های آماسی به دلیل آنكه فشار زیاد ناشی از تورم در این گونه مناطق در درازمدت اعمال می‌شود مستلزم تمهیدات ویژه‌ای می‌باشد. همانطوری كه در شكل 1 مشاهده می‌شود، آماس كف تونل یكی از پدیده‌های عادی تونل‌سازی در زمین‌های آماس‌پذیر، به ویژه در سنگ‌های رسوبی ضعیف است. در چنین مواردی، معمولاً نقاطی در كف تونل دیده می‌شود كه جریان توده سنگ از آن نقاط انجام می‌گیرد. سنگ‌های خمیری كف تونل نسبت به تغییرات تنش حساس‌اند. جریان توده‌های سنگ به داخل تونل نشانگر امتداد كمترین مقاومت تونل می‌باشد. اگر زمین اطراف تونل آماس‌پذیر باشد، سبب تغییر شكل سیستم نگهداری تونل می‌شود كه در بعضی موارد خسارات زیادی را به دنبال دارد.

2-2 از جمله دلایلی كه در نشست سطحی زمین به دلیل حفر تونل تأثیرگذار می‌باشد روشهای حفاری است برای كار كردن در این زمینه 4 منبع اصلی نشست می‌تواند معرفی شود: 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عایقهای رطوبتی و صوتی ساختمانها (معماری)

دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 8
حجم فایل 7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عایقهای رطوبتی و صوتی ساختمانها

امروزه ارتقای سطح توقعات عمومی در قبال بهبود شرایط زندگی و بهره گیری از فناوری در این راستا ، بكار گیری انرژی و بنابر این سرمایه گذاری و تامین مخارج آن را ضروری نموده است .

اما چنانكه میدانیم ذخایر انرژی های قابل استفاده جهان محدود بوده و با بهره برداری های بی رویه كنونی از این ذخایر ، قطعا در آینده ای نه چندان دور با بحران روبرو خواهیم شد . با پذیرش این واقعیت مسئولیت ما چیست و آیا بشر در این خصوص اندیشیده است ؟ ارائه پاسخ به این سوالات با درك بهتر صورت مسئله میسر است . در حقیقت انرژی در اطراف ما به دو گونه موثر است : اول تاثیرات مثبت مانند گرمایش و سرمایش محل كار و زندگی در فصول سرد و گرم ، حمل و نقل عمومی ، ارتباطات ، صنایع و …. كه لا اقل در جوامع مدرن امروزی ، این امور بدون صرف انرژی امكان پذیر نخواهند بود . ثانیا تاثیرات منفی مثل آلودگی محیط زیست ، كاهش ذخیره منبع ارزشمند طبیعی و آلودگی صوتی در محیط های شهری كه از جمله پیامدهای منطقی مصرف نابجای انرژی توسط بشر امروز است .

ولیكن طرح مسئله ، بلافاصله گزینه هایی را به عنوان راه حل فراروی ما قرار می دهد . آیا امكان صرفه جویی و استفاده بهینه از سوخت و حامل های انرژی وجود دارد ؟ آمارها نشان می دهد كه بیش از 30 درصد انرژی تولیدی در جهان مصرف سرمایش و گرمایش می گردد كه این رقم معادل حدود 60 درصد درآمد سرانه جامعه است . تدابیر مختلفی اما جهت كاهش و صرفه جویی انرژی در بخش خانگی اندیشیده شده است . یكی از بهترین آنها كه در كنار سایر روشها نظیر بكار گیری انرژی های بالفعل طبیعی ( اشعه خورشید ، انرژی باد ) و نیز انرژی های تجدید پذیر مثل پیل های سوختی پذیرفته شده و مورد استقبال قرار گرفته عایق كاری حرارتی ساختمانها است . ممالك صنعتی با درك این موضوع سالها است كه بطور عملی مسئله ایزولاسیون حرارتی را مدنظر داشته و بكار گرفته اند و در این زمینه به پیشرفتهای شایانی نیز در بعد ابداع مواد عایق و روشهای نصب و هم در بعد تدوین استراتژی های اجرایی و نظارتی ، دست یافته اند .

در كشور ما این موضوع با چند ده سال تاخیر در شرف تحقق است . با این حال استفاده از تجربیات و ابداعات كشورهای صنعتی ، به تسریع روند بهینه سازی مصرف انرژی كمك می نماید . یكی از این تجربیات ارزشمند ابداع عایق حرارتی و صوتی پشم شیشه است كه در دهه 60 میلادی صورت گرفت و از آن زمان تاكنون با افزایش گستره تقاضا در بازار جهانی ، نصب و اجرای آن در كاربردهای مختلف مسكونی ، تجاری ، آموزشی ، اداری و … به روشی كلاسیك بدل گردیده است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرآورده‌های عایق‌كاری حرارتی جدید (معماری)

دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 5
حجم فایل 13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرآورده‌های عایق‌كاری حرارتی جدید

هدف از عایق‌كاری حرارتی، كاهش گرمای انتقال یافته یا به حداقل رساندن اثرات شیوه‌های جداگانه انتقال حرارت است و فرآورده های جدید سعی در تحقق بهتر این هدف دارد چندی پیش دوره‌های تخصصی آموزش آشنایی با مصالح ساختمانی جدید در مركز تحقیقات ساختمان و مسكن برای گروهی از متخصصان و دست‌اندركاران امر ساختمان برگزار شد.بخشی از این دوره آموزشی به فرآورده‌های عایق‌كاری حرارتی جدید در ساختمان اختصاص داشت كه سهراب ویسه و ناهید خدابنده در این دوره‌های آموزشی به ارایه این مباحث و معرفی عایق های حرارتی جدید پرداختند. شرح این مباحث در پی می آید. اگر عایق به درستی نصب شود، انتقال گرما كه از طریق جدارهای ساختمان انجام می‌شود كاهش می‌یابد. هدف از عایق‌كاری حرارتی، كاهش گرمای انتقال یافته یا به حداقل رساندن اثرات شیوه‌های جداگانه انتقال حرارت است. برای مثال عایق پتویی پشم شیشه یا یك تخته صلب پلی استایرن كه فضای خالی دیوار دو جداره را پر می‌كند، انتقال حرارت را با تبدیل فضای خالی به تعداد زیادی فضاهای هوایی بسیار كوچك كم می‌كند. فضاهای هوایی كوچك حركت هوا را كاهش داده و جریان همرفت را به حداقل می‌رساند تا از توان عایق‌كاری هوای ساكن استفاده شود. به طور كلی اثربخشی یك فرآورده‌ عایق‌كاری حرارتی به نوع مصالح و در نتیجه ضریب هدایت حرارتی، چگالی و ضخامت آن بستگی دارد. این موارد باید همراه با سایر مشخصات لازم از جمله شماره استاندارد ویژگی فرآورده‌ مربوط، مقاومت‌های مكانیكی و خواص انتقال بخار آب روی برچسب فرآورده‌ عایق‌كاری حرارتی ثبت شود. چند نوع عایق حرارتی تجاری برای دستیابی به مقاومت حرارتی مورد نیاز در دسترس است. انواع اصلی عایق‌های موجود در كشور پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره، پلی استایرن منبسط، فوم پلی یورتان صلب و فرآورده‌های پرلیت منبسط است. سایر عایق‌های رایج در كشورهای صنعتی عبارتند از: فرآورده‌های فوم فنولیك، فرآورده‌های پشم و الیاف چوب، فرآورده‌های پشم و پنبه و فرآورده‌های شیشه سلولی. در استاندارد اروپا (EN) برای فرآورده‌های عایقكاری زیر استاندارد ویژگی جداگانه وجود دارد: فرآورده‌های پشم معدنی مصنوعی، فرآورده‌های پلی استایرن منبسط ساخته شده در كارخانه فرآورده‌های فوم پلی استایرن اكسترود شده ساخته شده در كارخانه فرآورده‌های فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در كارخانه فرآورده‌های فوم فنولیك ساخته شده در كارخانه فرآورده‌های پشم چوب ساخته شده در كارخانه فرآورده‌های پرلیت منبسط ساخته شده در كارخانه فرآورده‌های الیاف چوب ساخته شده در كارخانه فرآورده‌های پشم پنبه ساخته شده در كارخانه فرآورده‌های شیشه سلولی ساخته شده در كارخانه انواع مصالح و فرآورده‌ عایق حرارتی شرح داده شده در زیر به عنوان جایگزین برای انواع متداول آنها مطرح شده است: پشم شیشه جدید بعضی از تولیدكنندگان اخیرا فرآورده‌های عایقكاری نوار پشم شیشه با چگالی متوسط و زیاد تولید می‌كنند كه مقاومت حرارتی آنها قدری بیشتر از انواع قدیمی است. فرآورده‌های سنگین‌تر برای قسمت‌های عایقكاری با فضای خالی محدود مورد نظرند. یكی از تولیدكنندگان، یك محصول عایق الیافی غیرسنتی را بازاریابی می‌كند. این محصول تركیبی از دو نوع شیشه است كه با هم ذوب می‌شوند. همان طور كه دو ماده در طی تولید سرد می‌شوند پیچ و تاب‌های اتفاقی مواد را به وجود می‌آورند. این باعث می‌شود كه مواد، تحریك پوستی كمتری ایجاد كند. این محصول نیازی به چسباننده شیمیایی برای چسباندن الیاف به هم ندارد. همچنین در یك روكش استوانه‌ای پلاستیكی سوراخ‌دار عرضه می‌شود كه حمل و نقل را آسان می‌سازد. انواع مختلفی از پشم شیشه فله‌ای نیز وجود دارد كه برای استفاده با دستگاه‌های دمنده عایق در نظر گرفته شده‌اند. بعضی تولیدكنندگان ادعا می‌كنند كه مواد بازیافتی بیشتری به كار می‌برند تا بتوانند در رقابت با تولید‌كنندگان دیگر پیشی گیرند. با این وجود، همه آنها عملكرد حرارتی مشابهی دارند. یكی از انواع اصلی «در پتو دمیده» نام دارد. این شبیه به نوع سلولزی «اسپری _ تر» است كه در آن ماده با یك چسبنده لاتكس مخلوط می‌شود، با آب كمی‌ تر می‌شود تا چسب فعال شود. سپس آن را به داخل فضای خالی می‌دمند، آزمایش‌ها نشان داده‌اند كه دیوارهای عایقكاری شده با سیستم BIB بسیار بهتر از انواع عایق پشم شیشه (مانند عایق‌نواری) پر می‌شوند. پشم معدنی واژه پشم معدنی به سه نوع عایق كه از اساس یكسان‌اند، گفته می‌شود: پشم شیشه یا فایبرگلاس كه از شیشه بازیافتی ساخته می‌شود پشم سنگ كه از بازالت كه نوعی سنگ آذرین است به دست می‌آید و پشم سرباره كه از سرباره ذوب آهن ساخته می‌شود. بیشتر پشم معدنی تولید شده در ایالات متحده پشم سرباره است. اكثر پشم‌های معدنی شكننده و سست هستند. پشم معدنی نیازی به استفاده از مواد شیمیایی اضافی برای آن كه در برابر آتش مقاوم شود، ندارد. اخیرا یك شركت كانادایی شروع به تولید یك محصول معدنی نوع نواری نرم‌تر كرده است. این محصول سنگین‌تر است و با استاندارد دیوار دو جداره مطابقت بیشتری دارد. اتلاف حرارتی همرفت هوا در آن تا حدی كمتر از فرآورده‌های نواری پشم شیشه متداول است. مقاومت حرارتی آن با عایق سلولزی اسپری شده یا نوارهای پشم شیشه با چگالی زیاد قابل مقایسه است. فوم سیمانی ایركرته یك عایق سیمانی (بر پایه سیمانی) سیلیكات منیزیم است كه به صورت فوم در می‌آید و به داخل فضاهای خالی بسته پمپ می‌شود. غلظت اولیه فوم مشابه كرم ریش تراشی و پس از عمل‌آوری شبیه به پودینگ پرمایه است. به آسانی توسط آب آسیب می‌بیند چون از مواد استخراج شده از آب دریا ساخته شده است. غیرسمی است و نمی‌سوزد. قیمت آن نزدیك به فوم پلی یورتان است. الیاف پلاستیكی عایق الیاف پلاستیكی عمدتا از بطری‌های پلاستیكی شیر بازیافت شده (پلی اتیلن تترافتالات یا PET) ساخته می‌شود. سپس الیاف به صورت عایق نواری شبیه به پشم شیشه با چگالی زیاد شكل داده و بعد طی عملیاتی كندسوز می‌شوند. عایق الیاف پلاستیكی نسبتا غیرمحرك است و به سادگی نمی‌سوزد. با این وجود وقتی در معرض آتش قرار می‌گیرد، ذوب می‌شود. همچنین بنا بر گزارش‌ها با ابزار متداول كارگاهی، كار كردن و برش این نوع نوارها مشكل است. عایق فوم شونده در محل این محصولات دارای چسباننده فوم بر پایه لاتكس هستند كه یك ماده عایق (مانند پشم شیشه)‌ را به داخل یك فضای خالی منتقل می‌كند. پس از آن كه حباب‌های فوم از بنی رفت، به جای خود فضاهای خالی محبوس با توزیع یكنواخت باقی می‌گذارد كه خاصیت عایق حرارتی مجموعه بدون تغییر می‌ماند. آن را برای فضاهای خالی بسته در ساختمان‌ها استفاده می‌كنند. پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره و سلولز برای این كار، مصرف می‌شود. پنل‌های عایقكاری سازه‌ای (SIP) پنل‌های عایقكاری سازه‌ای اغلب شامل یك هسته تخته فوم است كه از یك یا دو طرف با تخته چندلا، تخته سیم بافته یا تخته گچی (درای وال) پوشانده می‌شود. عایق معمولا پلی استایرن یا ایزوسیانورات است اما گاهی كامپوزیت‌های فوم _ كاه نیز استفاده می‌شود. محدوده اندازه پنل‌ها معمولا 2/1×4/2 متر تا 2/1×3 متر است. به دلیل مقاومت سازه‌ای، استفاده از SIP‌ نیاز به الوار ساختمانی را كم می‌كند و امكان نشت هوا و پل‌های حرارتی را به دلیل ساختمان قاب استاد كاهش می‌دهد. همچنین سوار كردن دیوار SIP نسبت به سایر روش‌های ساختمانی سریع‌تر است. اكثر بررسی‌های مقایسه‌ای بین دیوار بنایی و SIP نشان می‌دهد كه SIP صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف انرژی به همراه دارد. چون این پنل‌ها انتقال صوت را نیز كاهش می دهند، بعضی طراحان از آنها برای جداكننده‌های داخلی نیز استفاده می‌كنند. پنل‌های SIP‌ در بام نیز استفاده می‌شود. انواعی از این پنل‌های بام وجود دارد كه دارای كانال‌های هوا درست در زیر پوشش خارجی برای تهویه بام است. قالب‌های بتن عایق (ICF) یك سیستم ICF از تخته‌های فوم درهم قفل شونده و گاهی از بلوك‌های فوم توخالی تشكیل می‌شود. قالب‌های تخته فوم توسط كلاف‌ها و میله‌های فولادی به صورت قائم و موازی با یكدیگر قرار داده می‌شود. پس از افزودن میله‌های فولادی مسلح كننده مناسب و ریختن بتن، نتیجه، دیوار بتنی عایقكاری شده و بسیار مستحكمی است. این نوع ساخت را می‌توان از پی تا بام انجام داد. بعضی سازندگان مبتكر بام را نیز با ICF می‌سازند. به دلیل قابلیت اشتغال، هر ICF در معرض فضای داخلی ساختمان باید با یك ماده مناسب مقاوم در برابر آتش پوشانده شود. اكثر آیین‌نامه‌ها یك تخته گچی نیم اینچی (7/12 میلی‌متر) را قابل قبول می‌دانند. نمای خارجی ساختمان را می‌توان با هر چه كه طراح مطلوب تشخیص دهد، پوشش داد. در سایر سیستم‌ها از تخته عایق صلب در مركز دیوار بتنی استفاده می‌شود. دیوارها در داخل یك قالب روی یك كف تخت ریخته می‌شوند و پس از عمل آوری آن را با یك جرثقیل بر پا داشته و به محل خود می‌برند. چون تخته عایق در داخل دیوار قرار دارد، مشكلات ناشی از آتش و هجوم حشرات كاهش می‌یابد. سیستم‌های بلوك عایق معمولا بلوك‌های پلی‌استایرن توخالی هستند كه در هم قفل می شوند تا سیستم دیوار ICF را تشكیل دهند. میله‌های فولادی مسلح كننده اغلب در داخل فضاهای خالی بلوك استفاده می‌شوند تا دیوار تقویت شود. یكی از معایب ICF‌ آن است كه فاصله بین فوم و بتن، دسترسی آسان برای حشرات و آب زیرزمینی برای ورود به ساختمان ایجاد می‌كنند برای به حداقل رساندن این مشكلات، بعضی تولیدكنندگان قالب‌های بهسازی شده با حشره‌كش‌ها را می‌سازند و اغلب روشی برای آب‌بندی بلوك‌های فوم اجرا می‌كنند. بلوك‌های بتنی عایق بلوك‌های بتنی عایق با اشكال و تركیب‌های متفاوتی ساخته می شوند. واحدهای بنایی بتنی بهتر، سطح شبكه اتصال دهنده را تا حد امكان كاهش می‌دهند. هسته‌ها با عایق به صورت‌های در جا ریخته، دمیده یا فوم شده در محل پر می‌شوند، مگر برای آن سوراخ‌هایی كه لازم است در آنها فولاد مسلح‌كننده سازه‌ای و بتن پركننده قرار گیرد. این امر میانگین مقاومت حرارتی دیوار را بالا می‌برد. بعضی از تولیدكنندگان بلوك دانه‌های پلی‌استایرن را با لایه نازكی از بتن پوشش می‌دهند. بتن كمك می‌كند كه دانه‌های پلی‌استایرن به هم بچسبند در حالی كه یكپارچگی سازه‌ای محدودی به‌وجود می‌آید. دانه‌های پلی‌استایرن منبسط مخلوط شده با سیمان پرتلند، ماسه و افزودنی‌های شیمیایی، متداول‌ترین گروه تشكیل‌دهنده‌هاست. علاوه بر این بلوك‌های توخالی با مخلوطی از تراشه‌های چوب و بتن نیز تولید می‌شود. آنها را می‌توان بدون استفاده از ملات روی هم چید (خشكه چینی). پایداری سازه‌ای توسط بتن پركننده و آرماتور مناسب در سرتاسر دیوار سازه‌ای به دست می‌آید. یكی از معایب این نوع بلوك‌ها آن است كه جز چوب در معرض اثر رطوبت و حشرات است. دو نوع بلوك بنایی بتنی اتوكلاوی پیش‌ساخته توپر در ایالات متحده تولید می‌شود: _ بتن هوادار اتوكلاوی (AAC) _ بتن سلولی اتوكلاوی (ACC) این گروه از مصالح در ساختمان‌های اروپا از اواخر سال‌های 1940 متداول بوده است. هوا تا 80 درصد (حجم) مواد را تشكیل می‌دهد. مقاومت حرارتی این بلوك‌ها 10 برابر بلوك‌های معمولی است. آنها بزرگ، سبك و دارای سطح تختی هستند كه به نظر اسفنج ریزسوراخ سختی می‌آید. از ماستیك یا یك ملات نازك برای ساخت دیوار با این بلوك‌ها استفاده می‌شود. سپس اغلب یك لایه گچ به عنوان پرداخت به كار می‌رود. بتن اتوكلاوی به راحتی اره می‌شود. در آن میخ فرو می‌رود و با وسایل معمولی شكل می‌گیرد. از آنجایی كه این مصالح به آسانی آب جذب می‌كند، به محافظت در برابر رطوبت نیاز دارد. در بتن سلولی اتوكلاوی پیش‌ساخته از خاكستر بادی به جای ماسه سیلیسی استفاده می‌شود. خاكستر بادی، خاكستر باطله تولید شده ناشی از سوزاندن زغال سنگ در نیروگاه‌های برق است. خاكستر بادی ماده‌ای است كه ACC را از AAC متمایز می‌كند. الیاف طبیعی الیاف طبیعی مختلفی از نظر خواص عایق‌كاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. انواع قابل توجه شامل پنبه، پشم، كنف و كاه است. عایق حرارتی پنبه‌ای دیگر در ایالات متحده تولید نمی‌شود اما در بعضی مناطق هنوز آن را می‌توان یافت. عایق بر پایه پنبه شامل پنبه بازیافت شده و الیاف پلاستیكی است كه با همان كندسوز كننده و دافع حشرات و جوندگان مورد استفاده در عایق سلولزی بهسازی می‌شود. عایق پنبه خواص حرارتی مشابه پشم شیشه و عایق سلولزی دارد. بعضی مصرف‌كنندگان حساس به مواد شیمیایی احساس می‌كنند كه استفاده از این نوع عایق از نظر سلامتی بر سایر انواع برتری دارد. با این وجود، مطالعات میدانی نشان داده است كه معمولا این مورد مهم نیست و سایر منابع آلاینده هوای داخل ساختمان اهمیت بیشتری نسبت به نوع عایق‌كاری دارند. عایق پشم و كنف در كشورهای صنعتی غرب مانند آمریكا نسبتا ناشناخته‌اند، اما در بعضی كشورهای كمتر صنعتی مصرف می‌شود. هر دو محصول مقاومت حرارتی سایر انواع عایق الیافی را ایجاد می‌كند. ساخت ساختمان با مكعب‌های به هم فشرده كاه، كه در 150 سال پیش در دشت‌های بزرگ ایالات متحده رایج بود، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. پنل‌های كاه در سال 1930 میلادی فرآیند به هم پیوند دادن كاه در داخل تخته‌ها بدون چسباننده توسعه یافت. پنل‌ها معمولا دارای ضخامتی بین 5 تا 10 سانتی‌متر هستند و با كاغذ كرافت سنگین روی هر طرف پوشش داده می‌شود. همچنین پنل‌های عایق صوتی موثری برای جداكننده‌های داخلی تولید می‌شود. بعضی تولیدكنندگان SIP را با پنل‌های چند لایه، كاه فشرده توسعه داده‌اند. فوم‌های پلیمری فوم جسمی است كه از دو فاز مختلف گاز و جامد تشكیل شده است. در مورد فوم‌های پلیمری فاز جامد از پلیمر ساخته شده است. در یك توده فومی دو نوع فضای خالی در بخش پلیمری می‌تواند وجود داشته باشد كه آنها را سلول می‌نامند. از این‌رو دو نوع سلول شامل باز و بسته در فوم‌ها وجود دارند. در مورد فوم‌های سلول باز فاز گاز موجود نیز پیوسته است در حالی كه در فوم‌های سلول بسته فاز گاز ناپیوسته است. نوع سلول شدیدا خواص مكانیكی و حرارتی فوم‌های پلیمری را تغییر می‌دهد. انواع فوم‌های پلیمری به شرح زیر است: فوم پلی‌استایرن فوم پلی‌یورتان فوم فنلیك فوم اوره فرمالدئید فوم پلی وینیل كلراید ‌ فوم پلی وینیل الكل _ فرمالدئید فوم اپوكسی فوم‌های دیگر از میان این فوم‌ها مورد یك تا پنج در عایق‌كاری ساختمانی و پانل‌های ساندویچی به كار برده شده‌اند. شایان ذكر است كه در پانل‌های ساندویچی اغلب فوم‌های سخت كه سلول باز هستند به كار برده می‌شوند. پلیمرهایی كه در ساخت این فوم‌ها استفاده می‌شوند به دو دسته كلی گرمانرم و گرماساخت تقسیم می‌شوند. فوم‌های پلی‌استایرن و PVC مثال‌های مورد اول و فوم‌های فنلیك، اوره فرمالدئید و پلی‌یورتال مثال‌های مورد دوم هستند. از این رو بسته به نوع پلیمر به كار رفته در فوم ساخته شده نحوه تولید آن متفاوت است. آنچه كه در مورد فوم‌های مختلف اهمیت دارد نوع پلیمر و نوع گازی است كه در سلول‌های آن قرار دارند. این دو عامل ضریب هدایت حرارتی و یا توانایی یك فوم را در ایفای نقش عایق حرارتی تعیین می‌كند. پلی‌استایرن منبسط مصالح عایق‌كاری حرارتی فوم پلی‌استایرن صلب، مصالح پلاستیك سلولی صلبی با یك ساختار عمدتا سلول بسته است كه از پلی‌استایرن یا از كوپلیمرهایی كه تشكیل‌دهنده اصلی آنها پلی‌استایرن است، ساخته می‌شود. بنابر روش تولید، تمایزی بین فوم پلی‌استایرن تولید شده با انبساط دانه‌های پلی‌استایرن برای تشكیل حبه‌ها (به اختصار فوم منبسط شده EPS) كه پس از آن به هم متصل می‌شود تا تخته‌ها را تشكیل دهند و فوم پلی‌استایرن فوم شده با اكسترود كردن، (به اختصار فوم اكسترود شده XPS) وجود دارد. فوم پلی‌استایرن به طور وسیعی در عایق حرارتی به كار برده شده است. قیمت آن پایین بوده، در دسترس بوده و به راحتی ساخته می‌شود، محكم و پایدار بوده و در برابر تخریب مقاوم است. پلی‌استایرن اكسترود شده به صورت تخته در اندازه‌های مختلف جهت ساخت دیوار و عایق بام در دسترس است. دانه‌های قابل انبساط پلی‌استایرن را نیز می‌توان به صورت صفحاتی برای نما در ساختمان‌سازی ساخته و به كار برد. در مواردی كه كاربرد عایق حرارتی موردنظر است مقاومت بالا لازم نبوده و پلی‌استایرن منبسط به اندازه كافی مقاومت دارد. فوم پلی‌استایرن را در جرم ویژه‌های بسیار پایین نیز می‌توان تولید كرد ولی كاهش جرم ویژه به افزایش ضریب هدایت حرارتی با كاهش عایق حرارتی و افزایش انتقال بخار آب می‌انجامد. از این رو از این نوع فوم‌های بسیار سبك در كاربردهای بسیار حساس نمی‌توان استفاده كرد. فوم پلی‌یورتان فوم پلی‌یورتان صلب فرآورده یا مصالح عایق‌كاری پلاستیكی سلولی نیمه صلب یا صلب با یك ساختار سلولی اساسا بسته كه بر پایه پلی‌یورتان قرار دارد. مصالح عایق‌كاری فوم پلی‌یورتان صلب (PUR) در حضور كاتالیزورها و مواد دمنده با واكنش شیمیایی پلی‌ایزوسیانات‌ها با تركیبات حاوی هیدروژن اسیدی و یا با تریمریزاسیون پلی ایزوسیانات‌ها ساخته می‌شوند. مزیت‌های فوم پلی‌یورتان عبارتند از: هدایت حرارتی كم كه از تمامی مصالح عایق متداول دیگر كمتر است. وزن سبك و استحكام بالا قابلیت بسیار زیاد در پذیرش تغییر در فرمولاسیون جهت برآورده كردن انتظارات كاربردی چسبندگی قوی به بسیاری از مواد نفوذپذیری كم در برابر بخار آب مقاومت حرارتی در دمای بیش از 100 درجه سلسیوس قابلیت فوم شوندگی در محل برای پر كردن شكل‌های پیچیده فوم سخت پلی‌یورتان در گستره وسیعی از دما به عنوان عایق حرارتی به كار برده شده است. برای مثال، این نوع فوم در عایق‌كاری ازت مایع در 196- درجه سلسیوس و بخار در 126+ درجه سلسیوس به كار برده شده است. به دلایل ذكر شده در بالا فوم پلی‌یورتان در ساخت عایق پانل ساندویچی سبك به كار برده شده است. فوم انعطاف‌پذیر پلی‌یورتان نیز در عایق‌كاری لوله‌ها می‌تواند به كار برده شود. فوم‌های پلی‌یورتان به صورت یك لایه نازك با كارآیی بالا در عایق‌كاری بدنه یخچال‌ها و فریزرها به كار برده می‌شود. همه عایق‌های فوم پلی‌یورتان سلول بسته كه امروزه در كشورهای صنعتی تولید می‌شود، با گازی غیر از CFC (كلروفلوئور كربن) به عنوان ماده دمنده ساخته می‌شود. اگرچه این گازها به خوبی گاز CFC عایق‌كاری را انجام نمی‌دهند، به لایه ازن سیاره زمین آسیب كمتری وارد می‌كنند. چگالی فوم‌های ساخته شده معمولا 32 كیلوگرم بر متر مكعب است. فوم‌های پلی‌یورتان سلول باز با چگالی كم (8 كیلوگرم بر مترمكعب) نیز وجود دارد. اینها شبیه فوم‌های پلی‌یورتان معمولی هستند اما قابلیت انعطاف بیشتری دارند. بعضی انواع با چگالی كم از دی‌اكسیدكربن به عنوان ماده دمنده استفاده می‌كنند. فوم‌های كم چگالی به داخل دیوارهای دو جداره باز اسپری می‌شوند و به سرعت منبسط می‌شوند و فضای خالی را پر از درزبندی می‌كنند. حداقل یك تولیدكننده وجود دارد كه فوم‌های آهسته منبسط شونده عرضه می‌كند. این نوع برای ساختمان‌های موجود كه عایق حرارتی ندارند در نظر گرفته شده است. این فوم مایع بسیار آهسته منبسط می‌شود و بنابراین احتمال آسیب رسیدن به دیوار ناشی از انبساط بیش از حد كاهش می‌یابد. فوم در برابر بخار آب نفوذپذیر است،‌ قابل انعطاف بوده و در برابر مكش آب (عمل كردن مانند فتیله) مقاوم است. این عایق درزبندی هوای خوبی انجام می‌دهد. هم‌چنین كندسوز است و بعد از برداشتن منبع آتش، شعله پایدار نخواهد بود. استاندارد بریتانیا الزاماتی برای تخته‌های لایه‌ای شامل یك هسته فوم پلی‌یورتان صلب كه به دو روكش‌نمای انعطاف‌پذیر متصل شده است، ارایه می‌دهد. این صفحات برای مصرف در فضای خالی دیوارهای توخالی ساختمانی سنگین و به عنوان عایق حرارتی زیر لایه‌اندود، مناسب است اما برای مصرف در عایق‌كاری سقف و بام توصیه نمی‌شود. به ویژه آنها را نباید در جاهایی كه در موقع آتش‌سوزی امكان اینكه به طور مستقیم در معرض شعله قرار گیرند، به كار برد. مصرف‌كننده نهایی باید خود از اینكه ساختمان پایان یافته الزامات كافی مقررات ساختمانی مربوط به ویژه در رابطه با خواص آتش را برآورده می‌سازد، رضایت داشته باشد. فوم اوره فرمالدئید بر پایه نیتروژن فوم اوره فرمالدئید (UF) در طی دهه 1970 در ساختمان‌های مسكونی استفاده می‌شد. با این وجود، پس از چندین شكایت در دادگاه مربوط به مسایل سلامتی به دلیل اجرای نادرست از بازار ساختمان‌های مسكونی حذف شد و اكنون عمدتا برای دیوارهای بنایی در ساختمان‌های تجاری یا صنعتی استفاده می‌شود. در این نوع عایق فومی از هوای فشرده به عنوان ماده منبسط كننده استفاده می‌شود. فوم UF بر پایه نیتروژن ممكن است چند هفته طول بكشد تا كاملا عمل‌آوری شود. برخلاف عایق پلی‌یورتان، این محصول در حین عمل‌آوری منبسط نمی‌شود و اجازه می‌دهد كه بخار آب به راحتی از میان آن عبور كند. فوم UF هم‌چنین در هنگام قرارگیری طولانی در دماهای زیاد بیش از 88 درجه سلسیوس فرو می‌پاشد و حاوی هیچ ماده شیمیایی كندسوز كننده‌ای نیست. قیمت این عایق با عایق فله‌ای یا ریخته شده در محل قابل رقابت است. فوم فنولیك مصالح عایق‌كاری فوم فنلیك (PF) صلب، مصالح پلاستیك سلولی صلبی است كه به طور عمده ساختار سلولی بسته دارد و از رزین فنلیك در تركیب با یك ماده دمنده و یك كاتالیزور، با افزودن حرارت خارجی یا بدون آن ساخته می‌شود. چند سال پیش این نوع فوم به عنوان یك عایق تخته‌ای صلب تا حدی متداول بود. در حال حاضر تنها به صورت یك عایق فوم شده در محل در دسترس است. در تولید آن از هوا به عنوان ماده دمنده استفاده می‌شود. عیب اصلی فوم فنولیك این است كه می‌تواند پس از عمل‌آوری تا 2 درصد جمع شود. این مورد باعث شده است كه این عایق امروزه كمتر متداول باشد، چون گزینه‌هایی وجود دارد كه این عیب را ندارند. فوم فنلیك یك كامپوزیت گرماسخت ارزان قیمت دارای استحكام مكانیكی بالا و مقاومت عالی در برابر دماهای بالاست. برای مثال، حداكثر دمای پیوسته فوم‌های فنلیك 149 درجه سلسیوس است در حالی كه فوم‌های پلی‌استایرن، پلی‌الفین و كوپلیمراستایرن را نمی‌توان در بالاتر از 79-71 درجه سلسیوس به كار برد. فوم فنلیك خود خاموشگر بوده و نسبت به فوم‌های پلاستیكی دارای دو مزیت است: اول آنكه در هنگام سوختن چكه نمی‌كند و دوم در هنگام سوختن زغال سختی تولید می‌شود كه از توسعه شعله جلوگیری می‌كند چرم ویژه فوم‌های فنلیك به كار رفته بین 40 تا 64 كیلوگرم بر مترمكعب است و هدایت حرارتی آنها از فوم‌های پلی‌استایرن و پلی‌یورتان بیشتر است. دلیل هدایت حرارتی بالاتر وجود سلول‌های باز و جذب آن نسبتا بالا و سرعت نفوذ بخار آب بالاست. از طریق ایجاد پوسته می‌توان كارآیی عایق حرارتی این نوع فوم‌ها را افزایش داد. یك نمونه اعمال قیر روی سطح این نوع فوم‌ها است. از نظر چسبندگی نیز اندود به خوبی به آنها می‌چسبد ولی سطح آنها را نمی‌توان رنگ كرد. عایق حرارتی EPDM EPDM مخفف اتیلن – پروپیلن – داین – منومر است و در واقع این ماده مخلوط اتیلن، پروپیلن و داین است. EPDM مصالح ساختمانی مناسب برای مناطق سردسیر است و حتی در دماهای زیر 30 درجه سانتی‌گراد خصوصیات عالی از خود نشان می‌دهد. محدوده دمایی آن 45- تا 120 درجه سلسیوس است. مقاومت زیادی در برابر ازن دارد. زمان‌مند شدن، اكسیدشوندگی، پیرشدن ناشی از گرمای آن كم است. در برابر مواد شیمیایی آلی و غیرآلی مقاوم است. ضعف آن مقاومت كم در برابر مایعات بر پایه نفت است. EPDM انتخاب معمول در بین فوم‌هاست چون مقاومت عالی در برابر ازن، هوازدگی و زمان‌مندی دارد. هم‌چنین مقاومت زیادی در برابر آب و بخار داشته و قابلیت انعطاف را در دماهای كم حفظ می‌كند. مقاومت شیمیایی آن در برابر فرآورده‌های بر پایه غیرمحلول كم است. فوم پلی وینیل كلراید (PVC) محدوده وسیعی از تغییر شكل فشاری همراه با مزایای عالی عایق رطوبت و بخار ارایه می‌دهد. فوم PVC از طریق آمیزه‌سازی انواع مختلف نرم‌كننده و كوپلیمر به دو طریق فیزیكی و شیمیایی با خواص مختلف به دست می‌آید. این نوع فوم‌ها به صورت نرم، سلول باز، بخشی سلول باز، نیمه سخت و سخت سلول بسته می‌توانند باشند. از نظر عایق حرارتی فوم PVC سخت دو برابر گران‌تر از فوم‌های پلی‌استایرن و پلی‌یورتان است. در مقایسه با دیگر پلاستیك‌های سول‌دار به كار رفته در عایق حرارتی PVC انبساطی مقاومت بالایی داشته و بسیار سخت است. فوم PVC سخت عایق حرارتی و صوتی بسیار خوبی بوده و نفوذ بخار و رطوبت در آن بسیار كم است. از آنجا كه مقاومت برشی فوم PVC بالاست سطح آن برای اعمال سیمان و گچ بسیار مناسب است. مزیت عمده فوم‌های PVC عملكرد بهتر آنها در برابر آتش نسبت به سایر فوم‌های پلیمری است. از این‌رو این نوع پانل‌ها در كاربردهای دریایی و ساختمانی در اروپا پذیرفته شده‌اند. نیتریل فوم دمای كار آن 30- تا 110+ درجه سلسیوس (150 درجه سلسیوس به طور متناوب)‌ است. مقاومت عالی در برابر مایعات و روغن دارد. ضعف آن مقاومت كم در برابر ازن و عملكرد بد در دماهای پایین است اما آن را می‌توان با افزودن روان‌كننده‌ها بهبود بخشید. نیتریل (اكریلونیتریل – بوتادین) مقاومت بسیار خوبی در برابر روغن و بنزین دارد. مقاومت سایشی به طور متوسط زیاد است. مقاومت در برابر حلال آن بیش از نئوپیرن است اما در كاربردهایی كه در معرض شرایط جوی سختی قرار می‌گیرد، توصیه نمی‌شود. این ماده عاری از CFC، آزبست و كلر است و باعث حساسیت پوستی نمی‌شود. باعث رشد باكتری و قارچ نمی‌شود. یكی از انواع فوم‌های نیتریل، سلول بسته است. این محصول برای عایقكاری حرارتی و صوتی طراحی شده است. علاوه بر این زیباست و عمر درازی دارد. قابلیت صدابندی بیشتر و صرفه اقتصادی بالاتری نسبت به انواع معمول مصالح عایق‌كاری صوتی سلول بسته یا سلول باز دارد. نیتریل فوم را معمولا در عایقكاری اتاقك‌های موتور كامیون‌ها، اتومبیل‌ها، هواپیماها، كشتی‌ها (رطوبت جذب نمی‌كند)، ژنراتورها و سیستم‌های تهویه هوا و كانال‌های مربوط استفاده می‌كنند. شیشه سلولی عایق شیشه سلولی از شیشه خرد شده تشكیل می‌شود كه با یك ماده سلول‌ساز تركیب می‌شود. این اجزا با یكدیگر مخلوط می‌شوند، در یك قالب ریخته و سپس در یك دمای حدود 510 درجه سلسیوس حرارت داده می‌شود. در طی فرایند حرارت دادن،‌ شیشه خرد شده به یك مایع تبدیل می‌شود و تجزیه ماده سلول‌ساز باعث می‌شود كه مخلوط منبسط شود و قالب را پر كند. همان‌طور كه مخلوط منبسط می‌شود،‌ میلیون‌ها سلول بسته،‌ یكسان به وجود می‌آید كه ماده عایق حرارتی سختی تشكیل می‌دهد. عایق بام شیشه سلولی از سال 1943 برای اولین بار در سیستم‌های بام تجارتی مورد استفاده قرار گرفت. عایق بام شیشه سلولی به صورت تخته‌های مسطح و دارای كام و زبانه و هم‌چنین بلوك‌های تخت و دارای كام و زبانه عرضه می‌شوند. تخته‌های عایق شیشه سلولی با رویه‌های با كاغذ كرافت با لایه قیری تولید می‌شوند در حالی كه بلوك‌های شیشه سلولی پوشش داده نمی‌شوند. شیشه سلولی دارای خواص مطلوبی است. بعضی از این خواص عبارتند از: – این فرآورده‌ها غیرقابل نفوذند، – زمان‌مند نمی‌شوند، – از نظر ابعادی پایدارند، – غیرقابل اشتعال هستند، – مستحكم‌‌اند و در برابر مواد شیمیایی مقاوم‌اند. شیشه سلولی غیرقابل نفوذ است یعنی رطوبت را به سادگی جذب نمی‌كند. بنابراین عایقی است كه حفظ ثمردهی عایقكاری آن بهتر از سایر انواع عایق است. ضریب انبساط حرارتی شیشه سلولی مشابه فولاد و بتن است. این ضریب به قدری كوچك است كه در 38 درجه سلسیوس در یك متر تنها حدود 4/0 میلی‌متر منبسط می‌شود. این انبساط كم یك كف پایدار برای سیستم پوشش بام ایجاد می‌كند. از آنجا كه عایق شیشه سلولی غیرآلی است و 100 درصد از شیشه تشكیل می‌شود، عایقی غیرقابل اشتعال است و كم‌ترین نرخ گسترش شعله را دارد. مقاومت فشاری این عایق نسبت به سایر عایق‌ها زیاد و در حدود 7 كیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است. بنابراین برای عایقكاری در جایی كه بام باید بارهای متمركز ناشی از عملیات ساختمانی و دستگاه‌ها و هم‌چنین بار رفت و آمد را تحمل كند، ایده‌آل است. شیشه سلولی با داشتن این خواص دلخواه، معایبی نیز دارد. رویه‌های كاغذ كرافت روی تخته‌ها به رطوبت حساس است و بنابراین باید از رویارویی محافظت شود تا از جذب رطوبت و تخریب آن جلوگیری به عمل آید. به دلیل مقاومت فشاری زیاد، عایق ممكن است با ناهمواری‌های سطح كف بام مطابقت نیابد. این به ویژه وقتی بحرانی است كه عایق با قیر داغ به كف بام متصل شود. از طرف دیگر باید توجه داشت كه این عایق‌ها ارزان نیستند. فرآیند تولید این عایق شامل ایجاد سلول‌های شیشه‌ای بسیار ریز است كه از طریق واكنش شیمیایی شیشه اكسید شده بسیار ریز آسیاب شده با كربن در دمای زیاد تشكیل می‌شود. همه مواد اولیه مورد استفاده مواد طبیعی هستند كه به فراوانی در طبیعت یافت می‌شوند. هیچ جزیی از آنها خطری برای انسان یا محیط‌زیست ایجاد نمی‌كند. در فرآیند تولید شیشه سلولی CO2 به وجود می‌آید كه به وسیله سلول‌های شیشه كوچكی احاطه می‌شود. هیچ ماده فوم‌كننده دیگری مانند HCFC، چسباننده‌های آلی یا مواد زبان‌آور استفاده نمی‌شود و باعث آلودگی هوا نمی‌شود. در مرحله پرداخت، بلوك‌های ناصاف شیشه سلولی بریده می‌شوند و به ابعاد موردنظر در می‌آیند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قرن بتن (معماری)

دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 7
حجم فایل 5 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قرن بتن

تكنولوژی استفاده از بتن در راهسازی هنوز در كشور ما جا نیفتاده و فقط در جاده سازی برخی از فرودگاه ها مثل فرودگاه امام خمینی (ره) استفاده شده است در ایران اوج كاربرد بتن در صنعت ساختمان است كه باعث شده تا مصرف فولاد در این صنعت تحت الشعاع قرار گیرد

قطعاً یكی از خاطرات دردناكی كه هنوز هم مرور آن تلخ و رنج آور است،وقوع زلزله وحشتناك خرداد ۱۳۶۹ در منطقه «منجیل» است. براساس آمار، نتیجه این زمین لرزه حدود ۳۷ هزار نفر كشته، تخریب كامل صد هزار واحد مسكونی شامل ساختمان های روستایی و شهری و ۴۰۰ هزار نفر بی  خانمان بوده است. شاید این حادثه جدی ترین تلنگر برای مهیا كردن خویش در مقابل زلزله ای مشابه در سایر مناطق كشور باشد. اما وقوع زلزله در تهران حقیقتی است كه نداشتن ابزار مناسب و كار آمد برای مصون ماندن از آن هر روز احساس ناخوشایندتری در ما ایجاد می كند.
با وجود این كه علاقه ای ندارم تا بیش از این شما را نگران كنم، اما تنها می خواهم تا با یك مقایسه سرانگشتی جمعیت تهران با منطقه ای كه در سال ۶۹ دستخوش زلزله شد، لحظه ای فجایعی را كه در انتظار تهران است، در ذهن تداعی كنید.
مشاهده بی دقتی ها در تولید، اجرا، نظارت و به عمل آوردن بتن كه به عنوان یكی از مصالح پرمصرف و كارآمد در دنیا و در كشور ما محسوب می شود، انگیزه ای شد تا گزارشی از وضعیت بتن و ساختمان های بتنی تهران تهیه كنم. به این منظور از پروفسور علی اكبر رمضانیانپور تقاضا كردم تا در گفت وگویی به بیان مشكلات اشاره شده در صنعت ساخت و ساز پرداخته و راهكارهای پیشنهادی خود را ارایه دهد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کف سازی ساختمان سازی (معماری)

دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 14
حجم فایل 28 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کف سازی

************

********

****

*

 

 

 

دانشگاه آزاد سما

 

موضوع تحقیق: کف سازی

 

منابع تحقیق: سایت های مختلف

 

 

پاییز 1391

 

 

کف سازی

کف سازی به مجموعه عملیاتی گفته می شود که پس از اتمام عملیات سفت کاری در ساختمان انجام می شود تا ساختمان را به حالت قابل سکونت درآورد. برای کف سازی معمولا ابتدا یک لایه ملات نرم ریخته می شود تا سطح را به صورت هموار درآورد. به همراه این کار پیش بینی های مربوط به تاسیسات مکانیکی و برق ضروری است. پس از آن به مورد خاکریزی، پوکه ریزی یا ملات ریزی انجام می شود و نهایتا لایه ی انتهایی، کف نهایی را تشکیل می دهد که می تواند آسفالت، موزائیک، سرامیک و بتن سیمانی و … باشد. در عملیات کف سازی مربوط به نقاطی که در معرض عوامل محیطی (برف و باران و سرما و گرما) قرار دارند، بسته به مورد بعد از ملات اولیه و قبل از ملات ثانویه عایق کاری رطوبتی یا عایق کاری حرارتی یا هر دو انجام میگیرد.

ایجاد کننده پوشش سخت از سنگ دانه های مقاوم تشکیل شده که در مقابل سایش و فرسایش به علت ویژگی های فیزیکی، مقاومت بالایی از خود نشان می دهند. این ماده پس از استفاده روی بتن تازه و انجام کارهای مالکشی سطحی سخت و بدون خلل و فرج ایجاد می کند که در مقابل خوردگی و سایش مقاوم است.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کوکائین (پزشکی)

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 2
حجم فایل 16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آیا اخیرا شکلات خورده اید یا نوشیدنی نوشیده اید؟ اگر این کار را کرده باشید، به بدنتان یک ماده محرک ــ کافئین که در قهوه نیز وجود دارد، وارد نموده اید.

خوردن یا نوشیدن مقدار زیادی کافئین می تواند به شما احساس عصبی یا سرشار از نیروبودن بدهد. این حالت به خاطر کافئین است ــ مانند هر ماده محرکی ــ که روش فعالیت مغز را تغییر می دهد.

اما کافئین تنها نمونه کوچکی از یک ماده محرک است. بسیاری از مواد محرک قوی تر اند ــ و بعضی از آنها غیر قانونی و خطرناکند.

کوکائین از برگ گیاه کوکا ساخته می شود. اغلب به شکل پودرهای سفیدی است که بعضی ها آن را از طریق بینی استنشاق می کنند. شکل دیگر کوکائین با نام کراک شناخته شده است که می توان آن را کشید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود